Pakt Ribbentrop – Mołotow

szlaki_1.jpgCały czas toczyły się narady polsko – francuskie i polsko – brytyjskie, których celem było omówienie szczegółów współpracy politycznej, wojskowej i gospodarczej. Korzystną dla Polski sytuację zniweczył jednak zwrot, jakiego dokonał Stalin w swojej polityce wobec Hitlera, decydując się na porozumienie z Rzeszą. Hitler postawiony wobec konieczności wojny z Francja i Wielką Brytanią, wyszedł mu naprzeciw. W dniu 23 sierpnia 1939 roku został podpisany radziecko – niemiecki pakt o nieagresji na 10 lat. Dokonali tego w imieniu Stalina i Hitlera ministrowie Ribbentrop i Młotow. Pakt ten przypieczętował los Polski, skazując ją na wojnę z Niemcami. Niczego już nie zmienił zawarty przez Polskę 25 sierpnia 1939 roku sojusz z Wielką Brytanią. Nowy zwrot Hitlera zaskoczył zarówno opinię publiczną w Niemczech, jak i dyplomację zachodnią. Strona radziecka sądziła, że układ ten zabezpiecza ją przed agresją niemiecką, Hitlerowi natomiast wydawało się, że przekreślił wizję niebezpiecznej dla Niemiec koalicji Anglii, Francji i Związku Radzieckiego.

Układ polsko - radziecki
Większość członków rządu polskiego stała na stanowisku, że porozumienie ze Związkiem Radzieckim będzie możliwe tylko wtedy, gdy ten uzna dawną granicę ryską z 1921 roku. Tymczasem rząd radziecki podtrzymywał swój punkt widzenia na temat...
Atak Niemiec na Związek Radziecki
22 czerwca 1941 roku Hitler złamał układ o nieagresji i uderzył na Związek Radziecki. Fakt ten miał doniosłe konsekwencje. W społeczeństwie polskim umocniła się, po upadku Francji, nadzieja na pobicie wroga i odbudowanie państwa. Ruch konspiracyjny...
Ruch oporu w Generalnej Guberni
Główny nurt oporu rozwijał się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, gdzie Polacy stanowili większość ludności, posiadali częściowo warsztaty pracy i większe możliwości kontaktowania się. Już przed kapitulacja Warszawy ukryto część...